GridCliqueIt

Last Updated: Nov 6, 2013 Game Version: 5.0.9

64,874

Aug 4, 2009

Owner: Rycerzodie

Description / Opis

English: Addon facilitates rapid treatment of a large team. Manage bars, so that with one click heal yourself or someone else, or you throw buff.

Polski: Addon ułatwia szybkie leczenie dużej drużyny. Zarządzaj ramkami, dzięki którym jednym kliknięciem wyleczysz siebie lub kogoś innego albo rzucisz wzmocnienie.


Comments

  • To post a comment, please or register a new account.
Posts Quoted:
Reply
Clear All Quotes