GridCliqueIt

Addons
66,397 Downloads Last Updated: Oct 6, 2013 Game Version: 5.0.9

Description / Opis

English: Addon facilitates rapid treatment of a large team. Manage bars, so that with one click heal yourself or someone else, or you throw buff.

Polski: Addon ułatwia szybkie leczenie dużej drużyny. Zarządzaj ramkami, dzięki którym jednym kliknięciem wyleczysz siebie lub kogoś innego albo rzucisz wzmocnienie.

Comments

  • To post a comment, please or register a new account.
Posts Quoted: