Magic Islands

Worlds
67 Downloads Last Updated: Feb 3, 2013 Game Version: 1.4.7

This project is abandoned and its default file will likely not work with the most recent version of Minecraft. Whether this project is out of date or its author has marked it as abandoned, this project is no longer maintained.

Magic Islands jest mapą survival. gra na mapie polega na tym że musimy wykonywać zadania oraz przejmować kolejne wyspy.

Magic Islands Is a Survival map!

(Polish) Zadania:

1. zbierz drewno i zasadź sadzonkę 2. zrób generator cobblestone 3. dostań się i przejmij piaskową wyspę 4. zrób kosę i wyhoduj dynie 5. dostań się na grzybową wyspę oraz zbierz grzyby na zupę. 6. generatorem cobblestone zrób 5 stack by móc dostać się na najwyższą wyspę z domkiem 7. dostań się na przeklętą (nether) wyspę oraz zabij wither szkieleta by zdobyć węgiel. 8. w swoim domku dobuduj drugie piętro. 9. powiększ wyspę zimową (spawn) oraz zrób z niej wielką hodowlę drzew. 10. jeśli grasz na serwerze zbuduj domki dla każdego gracza który z tobą gra.

Już wkrótce więcej zadań!

[English] tasks:

1. Collect wood and plant a seedling 2. make a cobblestone generator 3. get in and take sand island 4. take a scythe and Grow Pumpkins 5. get to the mushroom island and collect mushroom soup. 6. cobblestone generator to make a 5 stack to get to the far island with the house 7. get the damned (nether) island and kill the wither skeleton to get coal. 8. Build your house in the second floor. 9. Enlarge island winter (spawn) and make it a great breeding trees. 10. if you play on a server build houses for each player who plays with you.

Soon, more tasks!

Comments

Posts Quoted: