Czech PVP arena by double.filips (with english translation)

Worlds
216 Downloads Last Updated: Apr 6, 2013 Game Version: 1.5.1

EN
Introduction
This is our first map so be nice :D We will be very happy for any ideas, advices or critism :)
Description
For the most part it consist of PVP arena, which you can play in four players so everybody vs everybody or in teams so how many players you choose. Every player has 5 lives.
Language - Czech (our normal language)
               - English (our average translation)
Rules
Everything important you will read in the game (on the signs)

CZ
Úvod
Toto je naše první mapa, která se nám myslím povedla natolik, abychom ji mohli zveřejnit. Budeme rádi za jakékoliv zpětné odezvy, ať už rady nebo výtky :)
Popis mapy
Mapu tvoří z velké části PVP arena, která se dá hrát buď ve čtyřech hráčích, kde je každý proti každému a nebo po týmech, kde je počet hráčů nemezený. Každý hráč má celkem 5 životů.
Jazyk - Čeština (náš mateřský jazyk)
          - Angličtina (náš průměrný překlad)
Pravidla
Vše co budete potřebovat vědět se dozvíte v samotné hře (na cedulkách)

Comments

Posts Quoted: