Okienko Framuga

Addons
82 Downloads Last Updated: Sep 11, 2018 Game Version: 8.0.1

[EN]

 

Adds some personal improvements, such as: deleting text values for a pet, changing a portrait of a character to a class icon, turning off the incoming damage/healing text on the frame of a character and pet and disabling the castbar of our target.

 

[PL]

 

Dodaje kilka osobistych usprawnień, takich jak: usunięcie wartości tekstowych dla zwierzaka, zmiana portretu postaci na ikonę klasy, wyłączenie tekstu z leczenia i obrażeń na ramce postaci i zwierzaka oraz wyłączenie "castbara" naszego "targetu".

Comments

Posts Quoted: