CzWoW

Addons
1,448 Downloads Last Updated: Apr 11, 2010 Game Version: 3.3.3  

This project is abandoned and its default file will likely not work with the most recent version of World of Warcraft. Whether this project is out of date or its author has marked it as abandoned, this project is no longer maintained.

This addon translate interface, quests, page text, npc text atd etc. to czech language. Addon is created by projekt http://wowpreklad.zdechov.net/ . If you want to help with translation or download latest version of this addon go to http://wowpreklad.zdechov.net/ . Addon is do it for version 3.3.0, 3.3.2. For older version go to webside projekt.

For correct working you must download czech fonts. You can download it on address: http://wowpreklad.zdechov.net/download.php

Tento addon překládá rozhraní klienta, úkoly, texty knížek, texty NPC atd. do českého jazyka. Addon byl vytvořen díky projektu http://wowpreklad.zdechov.net/ . Jestli chcete pomoci s překladem nebo jenom stáhnout nejnovější verzi addonu jděte na stránku http://wowpreklad.zdechov.net/ . Addon je kompatibilní s verzí klienta 3.3.0, 3.3.2. Pro starší verze jděte na stránky projektu.

Pro správný chod je třeba ještě stáhnout české fonty. Stáhnout je můžete na adrese: http://wowpreklad.zdechov.net/download.php

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6EhBFv59syk

Comments

Posts Quoted: