promotional bannermobile promotional banner
header
logo

BetterGoals | Polish Translation

 

Tłumaczenie moda BetterGoals

 

Mod dodaje nowe aspiracje do gry oraz “poprawia” te istniejące. BetterGoals to nowy mod, który kiedyś był częścią BetterSims.

  • tłumaczenie trzeba włożyć do folderu z modem
  • bez moda tłumaczenie nie zadziała

 

_____________________________________________________________________

 

Polish translation of the BetterGoals mod

 

This mod adds new aspirations to the game and "improves" existing ones. BetterGoals is a new mod that used to be part of BetterSims.

  • translation needs to be placed in the folder with the mod
  • translation won't work without the mod