promotional bannermobile promotional banner
header

Better BuildBuy by TwistedMexi | POLSKIE TŁUMACZENIE will start downloading in 5 seconds...

STILL DOWNLOADING MANUALLY??

Join over 10 million players who use the CurseForge app!

Download App Now

Description

POLISH TRANSLATION ONLY | TYLKO POLSKIE TŁUMACZENIE

 

Tłumaczenie modyfikacji Better BuildBuy by TwistedMexi

 

Do działania musisz pobrać modyfikację

 

Link do modyfikacji: KLIK

 

 

 

Zorganizowany Debug

 

 

 

Tłumaczenie trzeba wrzucić do tego samego folderu co modyfikacja.

Nie zmieniaj nazw modyfikacji ani tłumaczenia.

 

Więcej tłumaczeń na nowym DISCORD: KLIK

Mój TUMBLR z tłumaczeniami: KLIK

 

 

――――――

 

 

POLISH TRANSLATION ONLY

 

Translation of the mod Better BuildBuy by TwistedMexi

 

To work, you must download the mod

 

Link to mod: CLICK 

 

 

 

Organized Debug 

 

 

 

You need to put the translation in the same folder as the modification.

Do not rename the mod or the translation.

 

More translations on the new DISCORD: KLIK

My TUMBLR with translations: CLICK