header

Description

Description / Opis

English: Addon facilitates rapid treatment of a large team. Manage bars, so that with one click heal yourself or someone else, or you throw buff.

Polski: Addon ułatwia szybkie leczenie dużej drużyny. Zarządzaj ramkami, dzięki którym jednym kliknięciem wyleczysz siebie lub kogoś innego albo rzucisz wzmocnienie.

 

Original addon was made by rycerzodie and _ForgeUser2927672.